Restriksjoner i gravferdsseremonier

Fortsatt er det restriksjoner, registrering og antallsbegrensning, men f.o.m. 14. januar kan de fleste lokalene fylles litt mer opp - så lenge vi klarer å holde 1 meters avstand.

Vi var så glade i høst da vi igjen kunne dele håndtrykk og klemmer! Dessverre ble gleden litt for kortvarig, -smitten økte og nye restriksjoner ble innført. 

Nå er det igjen tid for noen forsiktige lettelser. Fra og med fredag 14. januar er det disse reglene som gjelder:

  1. Registrering: Alle som deltar må registreres med navn og telefonnummer og plassering.
  2. Antallsbegrensninger i kirker, kapell og seremonirom:
    Maksimalt 200 stk. kan delta i seremonien, men seremonirommets størrelse vil i de fleste tilfeller begrense dette antallet ytterligere. 1 meters avstand mellom kohortene.
  3. Antallsbegrensning på minnesamvær: Maksimalt 50 stk.
  4. Munnbind er påbudt når 1 meter ikke kan overholdes (som regel ved inn- og utgang).

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post om du har spørsmål.

Vennlig hilsen alle oss i Garder begravelsesbyrå;

Jan-Oddleiv, Lisbeth, Gro, Magnar, Francesca, Vebjørn og Anette